Deze website gebruikt cookies, bij het gebruik van deze website stem je toe met het gebruik hiervan. Voor extra informatie, gelieve onze privacy policy te lezen.
Ik ga akkoord

Gebruik van Cyberlab binnen de Nederlandse GGZ verder uitgebreid

donderdag 19 maart 2015

Parnassia Groep heeft Cyberlab met groot succes verder in gebruik genomen

Fase 1 van het Parnassia Groep E-lab project is inmiddels afgerond en geëvalueerd. Dit betekent dat inmiddels ongeveer 2600 medewerkers van deze organisatie Cyberlab gebruiken voor de resultaat consultatie. De reacties van deze medewerkers zijn zondermeer zeer positief te noemen.

Uit de projectevaluatie: “Vanuit PsyQ was de insteek dat Cyberlab een feestje is, een cadeautje”.

Niet alleen door het enthousiasme waarmee de eindgebruikers gebruik maken van Cyberlab maakt deze mijlpaal bijzonder:

  • Vanuit de Parnassia Groep organisatie wordt laboratorium onderzoek uitbesteed aan meerdere laboratoria. Deze laboratoria gebruiken een eigen LIS (afkomstig van meerdere leveranciers). Resultaten worden vanuit de diverse betrokken LIS systemen gerapporteerd aan het centrale Cyberlab systeem zoals de Parnassia Groep dit zelf in eigendom heeft. Hiermee is Cyberlab een belangrijk onderdeel geworden van het centrale EPD systeem van deze organisatie. Cyberlab is dan ook geïntegreerd in Psygis Quarant.
  • Voor de communicatie tussen het Cyberlab systeem van de Parnassia Groep en de diverse LIS systemen, wordt gebruik gemaakt van standaard HL7 berichten en LOINC coderingen. Voor het daadwerkelijk uitwisselen van de berichten wordt gebruik gemaakt van het Eesbee communicatieplatform van ENOVATION.

                                Eesbee_Enovation_Parnassia

Vanaf heden zal gewerkt worden aan fase 2 van het E-lab project. Tijdens deze fase zal Cyberlab in gebruik worden genomen ten behoeve van de decentrale aanvraagverwerking. Aanvragen zullen dan vanuit het centrale Parnassia Groep Cyberlab systeem worden verzonden naar meerdere LIS systemen.

Zie tevens een onlangs gepubliceerd persbericht voor verdere informatie.