Deze website gebruikt cookies, bij het gebruik van deze website stem je toe met het gebruik hiervan. Voor extra informatie, gelieve onze privacy policy te lezen.
Ik ga akkoord

Bloedtransfusie

Volledig traceerbaar en auditeerbaar

De module voor bloedtransfusiebeheer van GLIMS bestaat uit drie delen. Het eerste deel zorgt voor het determineren en bewaren van bloedgroepen, rhesusfenotypes, het opsporen van irreguliere antistoffen, het typeren en specificeren van antigenen en antistoffen.
Het tweede deel staat in voor het beheer van de bloedzakdatabase, waarmee een overzicht kan worden verkregen van de actuele voorraad bloedzakken met betrekking tot de verschillende handelingen die de bloedzakken in de loop van het transfusieproces ondergaan.
Tot slot kan met het derde deel een compleet spoor van bloedzakken tijdens de transfusie worden gevolgd. Het transfusieschema omvat het aanvragen van bloedproducten, het selecteren van bloedzakken op basis van een voorgedefinieerd compatibiliteitsschema, de fysieke of elektronische ('type and screen') compatibiliteitscontrole, checkout van bloedzakken, het aanmaken van een transfusieformulier en het aanvullen van het spoor van de bloedzak met de transfusiegegevens en een mogelijke transfusiereactie.

KENMERKEN
• Gebaseerd op de enige GLIMS database die door alle laboratoriumgebruikers wordt gebruikt om gemakkelijk klinische gegevens tussen de disciplines uit te wisselen.
• Raadplegen van de bloedzak- en patiëntgegevens vanuit het LIS op basis van gescande bloedzak- of patiëntinformatie, evenals informatie betreffende recente, huidige en geplande transfusies.
• Compleet traceerbaar bloedtransfusieproces.
• Bepaling van bloedgroep en irreguliere antistofscreening.
• Geïntegreerd classificatiesysteem.
• Automatische compatibiliteitscontrole en aanmaken van transfusieformulieren.

VOORDELEN
• Vlottere communicatie en uitwisseling van patiëntengegevens tussen ziekenhuisafdelingen.
• Toegenomen veiligheid voor de patiënt dankzij een vermindering van het risico op menselijke fouten bij de transfusie.
• Helpt de transfusieafdeling en de bloedbank om aan de wettelijke vereisten inzake traceerbaarheid van bloed te voldoen.
• Administratieve vereenvoudiging: alle gegevens worden slechts eenmaal in het systeem ingevoerd.

WIST U DAT…?
GLIMS controleert steeds de consistentie van de resultaten en van de ABOD-conclusie en waarschuwt in geval een fout wordt gedetecteerd.